Výzva

VÝZVA

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA PRO ROČNÍK 2018/2019

  Rada města Brna vyhlašuje Výzvu pro podávání návrhů projektů do Participativního rozpočtu města Brna pro ročník 2018/2019 s následujícími kritérii:
  1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů Participativního rozpočtu v roce 2019 činí 30 000 000 Kč.
  2. Na území jedné městské části mohou být realizovány projekty v maximálním objemu 10 000 000 Kč
  3. Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.
  4. Harmonogram Participativního rozpočtu 2018/2019:
 
TERMÍN PROCES
15.2.2018- 31.5.2018 * Podávání návrhů projektů
15.2.2018- 15.6.2018 Sběr podpory pro návrhy projektů
15.2.2018- 31.5.2018 Veřejná setkání s občany
15.2.2018- 30.9.2018 Posuzování projektů úřadem
1.10.2018- 31.10.2018 Veřejné zvažování navržených projektů s občany
1.11.2018- 22.11.2018 Hlasování občanů města Brna o projektech, které budou zařazeny do rozpočtu statutárního města Brna a realizovány
1.1.2019- 31.12.2019 Realizace vítězných projektů

* Rada města Brna si vyhrazuje právo pozastavit (případně ukončit) podávání návrhů v případě, že množství posuzovaných projektů překročí kapacitu úřadu

  1. Realizaci projektů vždy zajistí statutární město Brno nebo jeho organizace
  2. Veškeré informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách damenavas.brno.cz
  3. U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je úřad oprávněn ověřit
  4. Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek damenavas.brno.cz nebo písemně na stanoveném formuláři na adresu:
Statutární město Brno
Kancelář participace
„Dáme na vás“
Malinovského nám. 3
602 00 Brno

Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna a touto Výzvou.