Veřejná setkání

Veřejná setkání se v důsledku současné epidemiologické situace nekonají.

V případě jakýchkoli dotazů vám jsou k dispozici koordinátorky participace.