Ukončení realizace

Dne 3. 9. 2019 Zastupitelstvo města Brna ukončilo v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna realizaci dvou vítězných projektů participativního rozpočtu Dáme na vás. Jedná se o projekty Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu s celkovými navrženými náklady 2 000 000 Kč a Sál pro Komunitní centrum Lerchova s celkovými navrženými náklady necelých 3 000 000 Kč. Oba měly za cíl rekonstrukci části jedné budovy bývalého vojenského objektu na ulici Lerchova pro společenské využití budovy.
„Velmi nás mrzí, že muselo dojít k takovému rozhodnutí, ale vzhledem ke značnému navýšení celkových nákladů projektu podaného v roce 2017, není možné projekt dle platných Zásad participativního rozpočtu města Brna dále realizovat.“, říká Tomáš Koláčný druhý náměstek primátorky města Brna. Již při zpracování projektové dokumentace se ukázala nutnost navýšení rozpočtu o 20 %, tzn. o maximální částku, kterou dovolují Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna. Jelikož by následně při realizaci nemohlo dojít k dalšímu navýšení prostředků např. na vícepráce, byl proveden průzkum kanalizace a tlaková zkouška vody, tak aby případné vícenáklady byly zjištěny před samotnou realizací. Oba průzkumy ukázaly na nutnost kompletní rekonstrukce těchto sítí. Dle jednotkových cen BVK platných od 04/2018 byly stanoveny náklady na tuto rekonstrukci ve výši 2 045 000 Kč.
„Možné překročení celkových navržených nákladů dle Zásad participativního rozpočtu je 20 %, tj. 400 000,-Kč na cenu 2 400 000,- Kč. Projekt však svou konečnou částkou 4 440 300 Kč značně překračuje možnou maximální výši nákladů.“, doplnil Tomáš Koláčný.
Zrušení realizace vítězného projektu z roku 2018 „Sál pro Komunitní centrum Lerchova“ je z důvodu jeho návaznosti na uskutečnění předchozího projektu.
Podrobné informace k těmto a dalším projektům můžete sledovat v sekci Realizace projektů.