Startuje projekt Participativní rozpočet do škol

Město Brno se rozhodlo po vzoru městské části Brno-střed navázat na úspěšný projekt Participativního rozpočtu do škol a rozšířilo jej na celoměstskou úroveň. Do projektu se přihlásilo 27 základních škol zřizovaných městem. S novým školním rokem 2020/2021 dostanou žáci příležitost vymyslet, co chtějí ve své škole vylepšit. Každá škola obdrží na projekty svých žáků 35 000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází, kdy školní koordinátor nachystá metodické pomůcky a materiály a seznámí s nimi ostatní učitele a žáky. Školní koordinátor následně s žáky diskutuje a motivuje je k vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků.
Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm co postupují do celoškolního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů. Vítězné projekty si realizuje každá škola sama a cílem je, aby žáci brzo viděli výsledky svého snažení.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za jejich okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmovou spolupráci, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům. Výhody zavedení participace sklízí také škola, protože se zde rozvíjí komunikace, zlepšují se vzájemné vztahy a posiluje se důvěra mezi vedením školy, učiteli a žáky. Žáci jsou motivováni k zapojení do samosprávy školy a školních organizací. Dochází ke spoluvytváření příjemného studijního prostředí na podkladě vzájemné zpětné vazby.

Město vnímá pozitiva participace díky rozvíjeným schopnostem dětí, které se snadněji zapojují do veřejného a politického života.

Projekt má na starosti Kancelář participace, kde se už všichni těšíme na to, jaké zlepšováky děti vymyslí 😊

Více informací naleznete na skoly.damenavas.cz.