Setkání vítězů s paní primátorkou

Ve středu 11. 12. 2019 se navrhovatelé všech vítězných projektů 3. ročníku Dáme na vás setkali s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou. Paní primátorka poděkovala navrhovatelům za jejich skvělé nápady pro Brno a pohovořila s nimi o participativním rozpočtu, o jejich dojmech z hlasování a o tom, co by případně pro příští ročník zlepšili nebo ponechali. Následně paní primátorka s vedoucím Kanceláře participace Marcem Bantim symbolicky ocenila všechny projekty certifikátem, pogratulovala jim a předala drobné dárkové předměty.

My se s gratulací přidáváme a děkujeme nejen navrhovatelům letošních vítězných projektů, ale všem, kteří se 3. ročníku zúčastnili.

Kompletní fotoreport zde.