Mládežnické klubovny pod Bílou horou
v realizaci
Vilém Řiháček
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Židenice
2018
679 líbí se mi
2070 hlasů
Kancelář participace

Chceme klukům a holkám ze Židenic a okolních čtvrtí poskytnout vhodné prostředí pro nejrůznější aktivity - kroužky, hraní her, výtvarnou činnost atp. Navrhujeme přestavět současné klubovny tak, aby byly světlé, dostatečně prostorné a bezpečné.

Stávající klubovny stojí na střeše volnočasového sálu v nádherném prostředí areálu dětí a mládeže pod Bílou horou. Klubovny bohužel nevyhovují požadavkům na práci s dětmi dispozičně ani po technické stránce.
Navrhujeme současné dožívající konstrukce ze 70. let minulého století strhnout a nahradit je dvěma prostornými a světlými lehkými montovanými stavbami z moderních materiálů. Budou v nich různě členěné prostory, sociální zázemí, velká okna a hlavně spousta místa. Návrh jde s dobou, jeho součástí je například dobré zateplení, hospodaření s dešťovou vodou nebo lehké zelené střechy. Navržené stavby nejenže budou splňovat aktuální požadavky na prostory pro práci s malými dětmi a mládeží, ale budou také chytře řešené a vzhledné. Na terasu s klubovnami je také navržen nový praktický přístup po ocelovém schodišti.
Byl proveden stavebně-technický průzkum zděného objektu, na jehož ploché střeše (terase) mají klubovny stát. Průzkumem se prověřily technické možnosti přestavby (napojení sítí a odpadů) a statika celého objektu a bylo potvrzeno, že stávající stavba nové konstrukce bez problémů unese.
Klubovny budou nabídnuty k pravidelnému užití skupinám pracujícím s dětmi a mládeží, nárazově předpokládáme využití dětmi i dospělými z řad široké veřejnosti např. pro jednorázové tvůrčí dílny, workshopy, kulturní program, promítání, veřejné diskuze či přednášky a podobně.
Areál je již dnes přístupný veřejnosti pro sportovní aktivity, díky navrženým úpravám se stane také nedílnou součástí kulturně-společenského života ve své čtvrti a okolí.
Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V Židenicích a okolních čtvrtích je množství skupin pracujících s dětmi a mládeží. V nových kapacitách volnočasového areálu pod Bílou horou dostanou možnost realizovat svůj program a rozvíjet se v prostředí, které k tomu bude technicky způsobilé, hezké, zdravé a bezpečné. Rozšíří se tak rozmanitost nabídky a kapacita volnočasových aktivit zejména pro děti, ale i pro dospělé občany ze širokého okolí.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
březen 2019 Byla podána žádost o stanovisko na Odbor územního plánování a rozvoje.
květen 2019 Probíhá průzkum přípojky kanalizace.
červen 2019 Kanalizační přípojka je dle průzkumu kanalizace v provozuschopném stavu, i tak se MČ Brno-Židenice zavázala k její opravě v případě poruchy.
červenec 2019 Odbor územního plánování a rozvoje vydal územní souhlas.
srpen 2019 Připravují se podklady na výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
říjen 2019 Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti