Park Kamenný vrch
v realizaci
Jana Drápalová
2 952 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Nový Lískovec
2018
361 líbí se mi
1566 hlasů
Kancelář participace

Nad ulicí Petra Křivky v Novém Lískovci je v územním plánu města 7 hektarů pro park,, pozemky patří městu. Jedná se plochy bývalých zahrádek, které jsou zarostlé a plné černých skládek.. Cílem projektu je vytvoření městského parku pro rekreaci..

Park Kamenný vrch je projekt, který navrhuje úpravu ploch zeleně nad ulicí Petra Křivky do podoby přírodního parku pro rekreaci obyvatel. Dnes jsou plochy bývalých zahrádek zarostlé a neudržované. Prvním krokem projektu je společné plánování budoucí podoby parku s občany, úklid černých skládek a pasportizace zeleně pro zachování hodnotných, zejména ovocných dřevin. Dalším krokem je je úprava zeleně, dosadba stromů a, vytvoření přírodních mlatových cestiček územím. Ústředním prvkem projektu je výsadba vinohradu a vybudování kapličky, která bude cílovým místem setkávání v parku.. Je to připomenutí dřívějšího využití Kamenného vrchu, kde se rozkládaly sady a vinohrady. Okolní plochy, které územní plán navrhuje pro výstavbu bydlení, navrhuji upravit pro dočasné využití pro rekreaci. Projekt navrhuji ho proto, že území leží v těsné blízkosti sídliště s 10 tisíci obyvatel a je dlouhodobě zanedbané a neudržované a mělo by sloužit obyvatelům naší městské části k rekreaci. .

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu vznikne park, který bude sloužit k rekreaci obyvatel sídliště Kamenný Vrch i dalším, upraví se dlouhodbě zanedbané a neudržované městské pozemky, připomene a obnoví se dřívější využití území a zlepší se přístup k zahrádkám, omezí se vznik černých skládek a zlepší se bezpečnost území.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
březen 2019 Probíhá jednání s MČ Brno-Nový Lískovec ohledně podmínek realizace projektu a stanovení harmonogramu realizace.
červen 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o změně realizátora z Kanceláře participace na MČ Brno-Nový Lískovec.
srpen 2019 Probíhá výběrové řízení na zpracování studie.
září 2019 Byly zpracovány tři studie budoucí podoby parku. Občané mají možnost se vyjádřit do 20. října viz https://www.novy-liskovec.cz/studie-parku-kamenny-vrch/d-4492
říjen 2019 Byla vybrána studie, která se rozpracuje.
listopad 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele prořezu náletových dřevin.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti