Park Sadová - nový park pro Brno
v realizaci
Martina Blahová
2 816 800 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2018
430 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1672 hlasů
Kancelář participace

V městské čtvrti Sadová chybí jakékoliv veřejné prostranství, kam by si lidé moli přijít odpočinout, a přitom se tu nachází krásný rozlehlý pozemek. Máme výjimečnou možnost jednu z posledních „zelených“ ploch v Brně uchovat pro nás všechny.

Představujeme Vám projekt nového parku pro Brno – Park Sadová, který propojuje okolní rychle rostoucí rezidenční zástavbu s krajinným rázem městské čtvrti Sadová. Díky využití stávající zeleně se jedná o projekt, který nebude vznikat dlouhé roky, ale jehož vlastní realizace zabere tři měsíce a může nám všem okamžitě sloužit. A především pak projekt, na který společně díky podpoře města můžeme navázat dalšími a dalšími.

Pojďme se společně projít po novém brněnském parku, uspořádejme zde fotbalový turnaj s přáteli zakončený společným piknikem, zatímco se děti vyřádí na dětském hřišti. Pojďme vytvořit přirozeně působící místo pro setkávání a relaxaci všech Brňanů.

Cílem projektu je zpřístupnění městského pozemku parcelní číslo 19, k.ú. Sadová (okres Brno-město) veřejnosti a vybudování menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části (přibližně 1150 m2). Celý pozemek je v územním plánu města Brna veden jako Plocha pro veřejnou vybavenost a jeho celková rozloha je 43 953 m2.

A když budeme úspěšní, můžeme pokračovat dál; námi navrhovaný park by v budoucnu mohl být dále rozšířen na jih do údolí a plynule tak propojit Královo pole s Divišovou čtvrtí a Lesnou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: V katastrálním území Sadová v současnosti probíhá rozsáhlá výstavba obytných komplexů a rodinných domů, s předpokládaným počtem 4500 rezidentů. Náš projekt bude sloužit místním i „přespolním“ návštěvníkům jako místo pro setkání, odpočinek i sportovní vyžití nejen dětí,ale všech věkových skupin.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
červen 2019 Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
červenec 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
září 2019 Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel.
listopad 2019 Zhotoviteli bylo předáno staveniště.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti