Veřejný přístup k řece Svratce
v realizaci
Tomáš Němec
498 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Komín
2018
62 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
1968 hlasů
Kancelář participace

Umožnit snadný a bezpečný přístup k hladině řeky vybudováním pevné břehové hrany a přístupových schůdků.

Martinské putování a Světélka na řece jsou tradiční putovní akce pořádané v Brně-Komíně pro rodiny s dětmi, seniory a všechny kdo se rád projde a na vytyčené trase plní úkoly, kvízy ap..
Jedním z míst-úkolů je pouštění lodiček/světélek na řece Svratce a právě zde bychom potřebovali vybudovat bezpečný přístup k vodě.
Umístění a foto viz příloha

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vybudování schodů/madla a pevné břehové hrany pro veřejný a bezpečný přístup k vodě s možností pouštění lodiček na hladinu řeky, případně plavání-vstup do vody.
Uživatelem je široká veřejnost.
Využití je celoroční.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá geodetické zaměření, které poslouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
duben 2019 Probíhá komunikace s příslušným stavebním úřadem.
květen 2019 Na schůzce s navrhovatelem, v místě plánovaného přístupu k řece, došlo k dohodě o budoucí podobě přístupu, tak aby byl v souladu s požadavky stavebního úřadu.
červen 2019 Je vytvořená vizualizace, která je konzultována se stavebním úřadem a Povodím Moravy, s.p.
červenec 2019 Je dokončena projektová dokumentace.
srpen 2019 Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele.
září 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
říjen 2019 Do výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební společnost. Bude nutné opět provést výběrové řízení.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti