Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD)
v realizaci
Zdeněk Herblich
2 950 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2018
383 líbí se mi
2341 hlasů
Kancelář participace

Kvalita vody v Brně by mohla být lepší a to jak kohoutková, tak ta voda odtékající zpět do přírody z čističek odpadních vod, podle dostupných informací, tato voda obsahuje, zbytky léků, hormonů, pesticidů, mikročástice plastů,nově i nanočástice!

Voda je základem všeho, o její důležitosti snad není nutné pochybovat, její kohoutková kvalita je velice důležitá, stejně jako ta již \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"vyčištěná\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" putující z čističek zpět do přírody, dle materiálů a testů podle mně vyplývá, že v současnosti nedokážeme vodu kvalitně vyčistit, aby byla tak čistá, jako ta podzemní, pesticidy nekontaminovaná voda.
Je třeba vytvořit nové technologické možnosti(např.doposud nevyužívané nanotechnologie v této oblasti), které by umožnili odstranit i doposud neřešené zbytky léků, hormonů, pesticidů, mikročástice plastů,nově i nanočástice!
Protože je úkol velice náročný a prostředky v rámci projektu Dáme na vás, jsou omezené, navrhuji spracovat studii, jak zlepšit obecně kvalitu vody odtékající z čistíren odpadních vod i kvalitu té kohoutkové.
Řešení nemusí být ani drahé, ale určitě je potřeba se na to zaměřit a využít všech nových poznatků, včetně nanofiltrů, řas, bakterií a podobně,.
přesto, že se nejedná o nový problém přijde mi, že jeho řešení je na okraji odborného zájmu i zájmu veřejnosti, což je alarmující, jde hlavně o naše zdraví a o to,, zda i nadále v řekách budou zbytky hnojiv, pracích prášků, antikoncepčních hormonů nebezpečných nanočástic a podoobně a tím pádem budou i nadále i v rybách a dalších živočiších, potravního řetězce.
zde je několik inspirativních zdrojů k této problematice:

https://www.youtube.com/watch?v=UAlbsjWjnVE

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2231500-pitna-voda-na-cele-planete-je-kontaminovana-plastem-popsali-vedci

https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/proc-pijeme-vodu-s-plasty-mohou-za-to-susicky-3409.html

https://www.stream.cz/adost/10019123-otravena-voda-alarmujici-vysledky-testu-vody-v-cesku

https://www.novinky.cz/veda-skoly/448404-kohoutkova-voda-obsahuje-plastova-vlakna-zjistila-studie.html

Výsledkem studie musí být zcela konkrétní kroky technologického charakteru a její srozumitelný závěr i pro běžné občany s neodborným vzděláním.
Všichni máme právo na čistou vodu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je dlouhodobý a měl by připravit cesty jak změnit, zastaralé,technologie, které delší dobu neodpovídají na vysoký stupen kontaminace vody.Projekt by měl ukázat a za pomocí odborníků, jakým směrem se vydat, či navrhnout výzkumy, které by měli za následek konečně čisté řeky i vody v našich kohoutcích.
Projekt by se měl uskutečnit co nejdříve, jakmile to finance umožní.
Předpokládaný dopad by pak měl být celorepublikový a snad i celoevropský, protože obdobné problémy řeší i sousední země.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.
únor 2019 Probíhá komunikace s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
duben 2019 Shromažďují se podklady pro následné výběrové řízení na zpracovatele studie.
květen 2019 Proběhla schůzka s pracovníky Brněnských vodáren a kanalizací přímo v prostorách čističky odpadních vod v Modřicích.
červen 2019 Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
srpen 2019 Připravuje se výběrové řízení.
říjen 2019 KPAR zapracovává připomínky BVK, a.s. do zadávací dokumentace.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti