zkouška na stav jiný
realizován mimo PaRo
Mojmíra Jiná
1 100 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2020
0 líbí se mi

bude stav jiný

zkouška, zda vše chodí správně

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: zkouška podávání

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh