Tabule s odjezdy v podchodu Hlavasu
v realizaci
Pavel Melichárek
748 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2018
581 líbí se mi
2073 hlasů
Kancelář participace

Znáte to: jdete podchodem na Hlavní nádraží a teprve se rozhodujete, jakou linkou pojedete podle toho, jaká pojede dřív. Informační tabule je až nahoře, takže se stane, že musíte přebíhat mezi ostrůvky. Dejme 5 tabulí už dolů a jdete na první dobrou.

Projekt bude vypadat jako klasická informační tabule s odjezdy linek na hlavním nádraží, jak ji známe už teď. Přidaná hodnota je ale v tom, že ušetří několika tisícům lidí denně, několik tisíc cenných vteřin. Takže se prostě hned na první pokus podle času odjezdu rozhodnou, čím pojedou a na jaké nástupiště z podchodu půjdou. Protože přes hlavní nádraží jezdí skoro každý, dotkne se projekt skoro každého a pomůže hodně lidem. A to se za tu cenu vyplatí, podpořte ho prosím a ušetří nějakou tu vteřinu i Vám, slibuji :-)

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt bude sloužit všem občanům Brna, uživatelům DPMB, manažerům, stejně jako prodavačkám, malým i velkým, mužům i ženám. Projekt bude sloužit jmenovitě taky Dominice, Emmanuele, Sáře, Nele, Tomášovi a dalším. No opravdu všem, i Vám!

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Dopravní podnik města Brna, a.s.
duben 2019 DPMB komunikuje se správcem podchodu, tedy s Brněnskými komunikacemi, a.s.
květen 2019 Vybírá se vhodný typ tabulí.
červen 2019 Proběhla schůzka se zástupci DPMB a Brněnských komunikací ohledně typu tabulí a jejich přesného umístění v podchodu.
červen 2019 Na schůzce s navrhovatelem bylo rozhodnuto o typu informačních tabulí a jejich umístění.
srpen 2019 Pracovní skupina při DPMB řeší zapojení informačních tabulí.
říjen 2019 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.
říjen 2019 Byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace.
listopad 2019 Byla dokončena projektová dokumentace, která ovšem značně přesáhla navrhovanou částku. PD se připomínkuje ze strany Kanceláře participace.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti