Kurzy první pomoci pro každého

VZOROVÝ PROJEKT: Uspořádání série 20 kurzů první pomoci pro širokou veřejnost. Poskytnutí první pomoci je základní povinností člověka, a to jak zákonnou tak morální. Lidé však nemají mnoho příležitostí, kde se mohou naučit správně ji poskytnout. Proto navrhuji, aby město uspořádalo kurzy první pomoci, kterých může kdokoliv bezplatně zúčastnit.

 
Veřejný přínos projektu: Obyvatelé města Brna se naučí poskytovat první pomoc. Správně poskytnutá první pomoc může zachránit zraněnému člověku život nebo zabránit vážnějším zdravotním následkům.
  Jeden kurz potrvá 2-3 hodiny a účastníci zde budou seznámeni se základy poskytování první pomoci. Alespoň 5 kurzů bude zaměřeno na poskytování první pomoci dětem. Kurzy budou probíhat pod vedením 2 či více odborníků, případně za pomoci studentů brněnské lékařské fakulty. Kurzy se budou konat ve vhodných, dostatečně velkých prostorech, a to na takovém místě, aby byly dostupné co největšímu počtu lidí. Přesné určení prostor ponechám na zvážení realizátora, město může rovněž využít vlastní prostory. Jednotlivé kurzy se budou konat ve večerních hodinách (začátek nejdříve 17:00) a proběhnou v období únor 2018 až květen 2018 (přesné dny ponechám na pořadateli). Termíny konání kurzů první pomoci budou propagovány s dostatečným časovým předstihem. Město o nich bude veřejnost informovat vlastními informačními kanály (vlastní tisk, webové stránky, sociální sítě atd.). Budou také vytvořeny letáčky se základními informacemi o kurzech (rozměr cca A5) v nákladu 6.000,- kusů. Letáčky budou poté umístěny na vhodných strategických místech (příspěvkové organizace, úřady, školy apod.).
Navrhnul:
Milan Vzor
Lokalita:
Projekt není vázán na určité místo lokalitu
Rozpočet:
116.000,- Kč
Tématická oblast:
děti, senioři, vzdělání
Doba realizace:
6 měsíců

Rozpočet projektu
Položka Popis Cena za jednotku/kus Jednotek/kusů Cena celkem
Pronájem Pronájem vhodných prostor (včetně možnosti využít vlastní prostory) 3.500,- Kč 20 70.000,- Kč
Lektoři Odborné osoby, které kurz povedou (alespoň 2 na jeden kurz, možné využít i studenty) 2.000,- Kč 20 40.000,- Kč
Letáky Letáčky (cca A5) se základními informacemi 1 Kč 6.000 6.000 Kč
Předpokládané náklady celkem 116.000,- Kč