Harmonogram

Zahájení projektu Dáme na vás

leden 2021

Město vyhlásilo Výzvu, kterou oficiálně zahájilo pátý ročník projektu Dáme na vás. Dalším schváleným dokumentem jsou Zásady, které určují další pravidla pro aktuální ročník. Na webových stránkách projektu Dáme na vás jsou zveřejněny všechny potřebné informace.


Sběr projektů   

1. únor 2021 – 15. květen 2021

Probíhá sběr projektů. Projekty je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo pomocí předem připraveného podkladu osobně u koordinátorek participativního rozpočtu. V této fázi je možné projekty upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných projektů projdou kontrolou koordinátorek).


Podpora podaných projektů   

1. únor 2021 – 31. květen 2021

Projekty sbírají podporu ze strany veřejnosti v Galerii projektů. Každý projekt musí nasbírat minimálně 300 „líbí se mi“ nebo 50 podpisů na podpisovém archu. Pouze podpořené projekty postupují do posuzování ze strany Magistrátu města Brna a městských částí.


Veřejná setkání

únor – květen 2021                     

Obyvatelé jsou zváni na veřejná setkání. Pracovníci Odboru participace představí projekt Dáme na vás a vysvětlí, jak v Brně funguje participativní rozpočet. Budou diskutovat nad jeho průběhem, ale také o vítězných projektech z loňských ročníků. Účastníci se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá a pokud zde najdou inspiraci, mohou za pomoci koordinátorek společně tvořit své projekty.


Setkání (zejména) pro navrhovatele

duben – květen 2021

Setkání, které je určeno zejména pro ty, kdo již návrh projektu podali nebo jej mají rozpracovaný. Rovněž ale mohou přijít lidé, kteří by se rádi podíleli na dotváření určitého projektu. Účastníkům setkání bude poskytnuta zpětná vazba úřadu k jejich projektům.


Posuzování proveditelnosti projektů

1. únor 2021 – 30. září 2021

U projektů, které získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Magistrát města Brna zhodnotí, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Městská část, na jejímž území je projekt navrhován, v tomto období vyslovuje souhlas s projektem.


Galerie projektů k hlasování

začátek října 2021

Projekty, které úspěšně prošly posouzením magistrátu a se kterými příslušná městská část vyslovila souhlas, jsou zahrnuty do hlasování. Podívat se na ně můžete v Galerii projektů, kde mají status PROVEDITELNÝ.


Veřejná představení projektů k hlasování

říjen 2021

V měsíci říjnu proběhne veřejné představení, na kterém občané budou moci ocenit čtyři projekty, které pro finálové hlasování získají výhodnější pozici -> budou zobrazeny vždy na prvních čtyřech místech v hlasovací galerii.


Hlasování

1. listopad 2021 – 30. listopad 2021

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 2 hlasy záporné. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo přes full účet na Brno iD. Fyzicky je možné hlasovat také od 1. do 5. 11. při každoroční výstavě panelů na náměstí Svobody, která bude letos od 25. 10. do 9. 11. nebo v kanceláři Odboru participace na Husové 12, kde vám s hlasováním pomohou koordinátorky.


Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

1. prosinec 2021

Na webových stránkách projektu Dáme na vás je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna jsou tak určeny k realizaci.


Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

prosinec 2021

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.


Realizace vítězných projektů

leden 2022 – prosinec 2024

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek Dáme na vás v záložce Realizace projektů a na Facebooku.