Harmonogram

Zahájení projektu Dáme na vás

leden 2020

Město vyhlásilo Výzvu, kterou oficiálně zahájilo čtvrtý ročník projektu Dáme na vás. Dalším schváleným dokumentem jsou Zásady, které určují další pravidla pro aktuální ročník. Na webových stránkách projektu Dáme na vás jsou zveřejněny všechny potřebné informace.


Sběr projektů   

15. únor 2020 – 15. červen 2020

Probíhá sběr projektů. Projekty je možné podat prostřednictvím webového formuláře nebo pomocí předem připraveného podkladu osobně u koordinátorek participativního rozpočtu. V této fázi je možné projekty upravovat a dotvářet (úpravy zveřejněných projektů projdou kontrolou koordinátorek).


Podpora podaných projektů   

15. únor 2020 – 30. červen 2020

Projekty sbírají podporu ze strany veřejnosti v Galerii projektů. Každý projekt musí nasbírat minimálně 300 „líbí se mi“ nebo 50 podpisů na podpisovém archu. Pouze podpořené projekty postupují do posuzování ze strany Magistrátu města Brna a městských částí.


Veřejná setkání

duben 2020                     

Obyvatelé jsou zváni na veřejná setkání. Pracovníci Kanceláře participace představí projekt Dáme na vás a vysvětlí, jak v Brně funguje participativní rozpočet. Budou diskutovat nad jeho průběhem, ale také o vítězných projektech z loňských ročníků. Účastníci se mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá a pokud zde najdou inspiraci, mohou za pomoci koordinátorek společně tvořit své projekty.


Setkání (zejména) pro navrhovatele

květen 2020

Setkání, které je určeno zejména pro ty, kdo již návrh projektu podali nebo jej mají rozpracovaný. Rovněž ale mohou přijít lidé, kteří by se rádi podíleli na dotváření určitého projektu. Účastníkům setkání bude poskytnuta zpětná vazba úřadu k jejich projektům.


Posuzování proveditelnosti projektů

15. únor 2020 – 30. září 2020

U projektů, které získaly dostatečnou podporu veřejnosti, je posuzována jejich proveditelnost. Magistrát města Brna zhodnotí, zda realizaci navrhovaného projektu nebrání nějaká překážka, a případně doporučí potřebné úpravy. Městská část, na jejímž území je projekt navrhován, v tomto období vyslovuje souhlas s projektem.


Galerie projektů k hlasování

začátek října 2020

Projekty, které úspěšně prošly posouzením magistrátu a se kterými příslušná městská část vyslovila souhlas, jsou zahrnuty do hlasování. Na webových stránkách damenavas.brno.cz jsou projekty prezentovány v galerii s příznakem PROVEDITELNÝ.


Veřejné zvažování projektů k hlasování

říjen 2020

V měsíci říjnu proběhne veřejné zvažování, na kterém občané budou moci ocenit čtyři projekty, které pro finálové hlasování získají výhodnější pozici -> budou zobrazeny vždy na prvních čtyřech místech v hlasovací galerii.


Hlasování

1. listopad 2020 – 30. listopad 2020

Občané města hlasují o proveditelných projektech. K dispozici mají celkem 5 kladných hlasů a 2 hlasy záporné. Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo přes registrovaný účet na Brno iD, případně fyzicky v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4 a dalších předem známých místech.


Zveřejnění žebříčku vítězných projektů

1. prosinec 2020

Na webových stránkách projektu Dáme na vás je zveřejněn žebříček projektů, které byly v hlasování nejúspěšnější a v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna jsou tak určeny k realizaci.


Slavnostní vyhlášení vítězných projektů

prosinec 2020

Vítězné projekty jsou slavnostně vyhlášeny, jejich navrhovatelé jsou symbolicky oceněni.


Realizace vítězných projektů

leden 2021 – prosinec 2023

Vítězné projekty jsou městem realizovány. O postupu realizace je veřejnost průběžně informována prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu Dáme na vás a na facebooku.