Aktuality

Startuje projekt Participativní rozpočet do škol

Město Brno se rozhodlo po vzoru městské části Brno-střed navázat na úspěšný projekt Participativního rozpočtu do škol a rozšířit jej na celoměstskou úroveň. Do projektu se přihlásilo 27 základních škol zřizovaných městem. S novým školním rokem 2020/2021 dostanou žáci příležitost vymyslet nápady na to, co chtějí ve své škole vylepšit. Každá škola dostane na projekty svých žáků 35 000 Kč.

Celý proces participace ve školách začíná přípravnou fází, kdy školní koordinátor nachystá metodické pomůcky a materiály a seznámí s nimi ostatní učitele a žáky. Školní koordinátor následně s žáky diskutuje a motivuje je k vymýšlení nápadů, které by jim vylepšily pobyt ve škole. Žáci si musí sami zjistit cenu projektu a zajistit podporu u ostatních spolužáků.
Navržené projekty jsou poté posuzovány z hlediska realizovatelnosti ze strany vedení školy. K realizovatelným projektům, tj. těm co postupují do celoškolního hlasování, si žáci vytváří kampaň, aby získali co nejvíce hlasů. Vítězné projekty si realizuje každá škola sama a cílem je, aby žáci viděli co nejdříve výsledky svého snažení.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům. Výhody zavedení participace sklízí také škola, ve které se rozvíjí komunikace, zlepšují se vzájemné vztahy a posiluje se důvěra mezi vedením školy, učiteli a žáky. Žáci jsou motivováni k zapojení do samosprávy školy a školních organizací. Dochází k spoluvytváření příjemného studijního prostředí na podkladě vzájemné zpětné vazby.

Město vnímá pozitiva participace díky rozvíjeným schopnostem dětí, které se snadněji zapojují do veřejného a politického života.

Projekt má na starosti Kancelář participace, kde se už všichni těšíme na to, jaké zlepšováky děti vymyslí 😊

Více informací naleznete na skoly.damenavas.cz.

Skončila 2. fáze Dáme na vás, podpořili jste v ní 95 projektů

V úterý, 30. 6. 2020, skončilo sbírání podpory podaných projektů, 2. fáze 4. ročníku Dáme na vás. Potřebnou podporu získalo 95 z celkového počtu 134 přihlášených nápadů. Podporou se rozumí sbírání „líbí se mi“ v galerii projektů nebo doručení podpisového archu s fyzickými podpisy. Palců na webu bylo pro každý projekt potřeba minimálně 300, podpisů na archu 50.

Rozdali jste celkem 43 311 palců oproti loňským 29 796. Tím spíš se těšíme na velké listopadové finále, kdy vyberete ty nejlepší projekty, které se pak zrealizují.

Do té doby si užívejte léta. My v kanceláři participace zatím spolu s dotčenými odbory posoudíme proveditelnost jednotlivých projektů. Zároveň i pracujeme na realizaci dalších vítězů z loňských ročníků. Aktuálně se těšíme na pověšení tabulí s odjezdy v podchodu hlavasu. Taky brzo slavnostně otevřeme hřiště na Sadové, jen co sem přidáme další herní prvek, aby bylo hřiště ještě krásnější 😊

Navrhli jste 134 projektů! Teď podpořte ty, co se vám líbí!

První fázi životního cyklu Dáme na vás, navrhování, máme úspěšně za sebou. Děkujeme vám za všechny projekty, které jste podali. Je jich dokonce víc než loni! Těší nás počet i různorodost nápadů. Na všechny podané projekty se můžete podívat v galerii.

Nyní pokračuje další fáze, podpora. Do 30. 6. můžete dát palec projektům, které se vám líbí, a podpořit je tak, aby postoupily do velkého podzimního finále. Každý projekt potřebuje minimálně 300 „líbí se mi“, aby postoupil. Vaše podpora je důležitá. Bez ní neuspěje žádný projekt.

Ptáte se, proč se vůbec do Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna zapojovat? Protože je to přímý nástroj, jak změnit své bezprostřední okolí k lepšímu. Nezáleží, jestli je to dětské hřiště, stromová alej, informační tabule, odpadkové koše nebo výběh pro dinosaury. Vy sami nejlépe víte, co vám v Brně chybí. Nečekejte, že to někdo udělá za vás. Podílejte se na tom tady a teď.

Od roku 2017, kdy participativní rozpočet města Brna vznikl, jsme už řadu vítězných nápadů zrealizovali a další jsou v realizaci. Dokončení se aktuálně blíží třeba tabule s odjezdy v podchodu na Hlavním nádraží, knihovna ve Starém Brně, Park ve čtvrti Sadová nebo industriální naučná stezka. Podívejte se, které z vašich nápadů jsou aktuálně v realizaci

Slavnostní otevření Zámeckého hřiště

V pátek 15. 5. 2020 jsme slavnostně přestřihli pásku na Zámeckém hřišti v Zámeckém parku, vítězném projektu druhého ročníku Dáme na vás.

Navrhovatelka projektu Kateřina Richterová přišla s nápadem vybudování nového dětského hřiště, které nahradilo staré herní prvky. Zámecký park má unikátní charakter po přírodní i historické stránce, herní prvky jsou proto navrženy přímo na míru tomuto prostoru. Právě unikátnost a harmonické propojení s parkem je to, co na projektu místní cení nejvíce. Velkou výhodou hřiště je také stín ze stromů Zámeckého parku.

Přestože to ještě chvíli před začátkem akce vypadalo, že bude v dešti, nakonec se vyčasilo. Děkujeme náměstkovi Tomáši Koláčnému, navrhovatelce Kateřině Richterové a Michalovi Markovi, starostovi městské části Brno-Medlánky. Ti všichni se společně s námi podíleli na celé realizaci projektu. Také děkujeme všem zúčastněným, malým i velkým, kteří přišli vyzkoušet, že hřiště se moc povedlo.

Zámeckému hřišti už místo realizačního týmu panují děti, které vypadaly, že tu budou spokojené za každých podmínek.

Rušíme veřejná setkání. Jsme tu ale pořád pro vás!

Milí navrhovatelé, vzhledem k vládním opatřením spojeným s pandemií koronaviru jsme museli nejbližší veřejná setkání zrušit. Naši ani vaši práci na projektech to však nijak neomezí!

Konečný termín podávání se kvapem blíží, už 15. 6. 2020. Proto vám rádi poradíme a prodiskutujeme všechny aspekty vašeho projektu osobně u nás v kanceláři, telefonicky nebo e-mailem.
Jsme si vědomi toho, že víc hlav víc ví! 😉

Těšíme se na vás a vaše nápady!

Prodloužili jsme termín pro podávání projektů!

V galerii projektů je již spoustu nápadů, jak oživit město Brno. Mezi vašimi nápady jsou cyklostezky, sportoviště, pomoc seniorům či onkologicky léčeným ženám nebo úprava chodníků, zastávek a silnic.
Inspirovaly vás? Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů? Pojďte využít čas strávený nyní doma a navrhněte něco nového pro Brno! Prodloužili jsme termín pro podávání vašich nápadů do 15. června. Své nápady můžete podávat pomocí jednoduchého online formuláře. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřiště, stromy, softwary, aplikace apod. nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.

Dejte jim palec!
Podáním projektů to teprve vše začíná. Je velmi důležité podpořit projekty, které jsou v galerii, aby mohly postoupit do posuzování odbory Magistrátu města Brna. Termín pro podporu jsme prodloužili do 30. 6. 2020. Projekt potřebuje získat 300 „to se mi líbí“. Podpořte své favority a pomozte jim do finále.

 

Pokračujeme v realizaci vítězných nápadů ;-)

S prvními teplými březnovými dny začaly práce na několika projektech. V Medlánkách v Zámeckém parku začala montáž vyrobených herních prvků a Zámecké hřiště se začíná přibližovat své navržené podobě.

Vítězný projekt Park Sadová – Nový park pro Brno nezůstává s pracemi také pozadu. Realizační firma vytyčila herní prvky a vyrovnává terén.

Jděte na první dobrou. Díky vítěznému nápadu Pavla Melichárka budete již dole v podchodu Hlavasu vědět, kterou linkou jet😉
Projektová dokumentace je hotová a nyní se soutěží dodavatel šesti tabulí (ELP), kde na sedmi řádcích budou odjezdy spojů, datum, čas a aktuální teplota.

Díky projektu Stromy pro život vysadíme v městských částech, které projevily zájem, celkem přes 500 stromů. Jak píše navrhovatel projektu pan Matuszek „Vysadíme 500 nových stromů pro zlepšení kvality vzduchu, půdy, vody a života každého z nás.“ Zájem o výsadbu projevily – Medlánky, Kohoutovice, Komín, Bystrc, Řečkovice a Mokrá hora, Nový Lískovec, Brno-střed, Brno-jih, Brno-sever, Vinohrady, Tuřany, Jehnice a Starý Lískovec

Jak si vedou v realizaci další vítězné projekty můžete sledovat v Realizaci projektů.

Navrhněte projekt pro Brno!

Obyvatelé města Brna ví, jak zlepšit své okolí. V minulých ročnících Dáme na vás podali spoustu nápadů, jak oživit své město. A ty vítězné realizujeme.

Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů či by pomohla jiným lidem? Od 15. února se těšíme na vaše nápady pro Brno! Projekty vkládejte prostřednictvím webového formuláře. Před samotným vyplňováním formuláře si prostudujte Zásady a seznamte se s aktuální Výzvou nebo si alespoň projděte stručné devatero.

Dáme na vás v roce 2020
– celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
– maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste zjistit například na internetu nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která vám velmi ráda poradí,
– projekt musí být realizován na majetku města Brna,
– termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
– projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení zde,
– finálové hlasování proběhne od 1. do 30. 11. 2020.

Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!

Tým Dáme na vás

Výzva k podávání projektů pro letošní rok schválena!

Rada města Brna na svém zasedání schválila Výzvu k podávání návrhů do 4. ročníku participativního rozpočtu.

„Minulé tři ročníky ukázaly velký zájem občanů Brna na spolurozhodování o části rozpočtu města. K dnešnímu dni je díky participativnímu rozpočtu zrealizováno již 11 vítězných občanských projektů z minulých let a dalších nejméně 9 dokončíme v letošním roce, a proto dnes rada města schválila výzvu k podávání projektů do 4. ročníku participativního rozpočtu,“ řekl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný.

Celková výše vyčleněné částky na realizaci projektů je 35 milionů korun. Maximální částka na jeden projekt zůstává ve výši 3 milionů korun. Podávat návrhy bude možné od 15. února do
15. května.

Základní pravidla Výzvy 4. ročníku Dáme na vás:

  • celková částka pro realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
  • maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč,
  • termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
  • projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách Dáme na vás,
  • termín pro sběr podpory je od 15. 2. do 31. 5. 2020,
  • finálové hlasování od 1. do 30. 11. 2020,
  • pořadí vítězných projektů bude určovat pouze počet dosažených kladných hlasů, projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty.

Startujeme již brzy! Těšíme se na vaše nápady pro lepší Brno!

Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace.

Dáme na vás!

Setkání vítězů s paní primátorkou

Ve středu 11. 12. 2019 se navrhovatelé všech vítězných projektů 3. ročníku Dáme na vás setkali s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou. Paní primátorka poděkovala navrhovatelům za jejich skvělé nápady pro Brno a pohovořila s nimi o participativním rozpočtu, o jejich dojmech z hlasování a o tom, co by případně pro příští ročník zlepšili nebo ponechali. Následně paní primátorka s vedoucím Kanceláře participace Marcem Bantim symbolicky ocenila všechny projekty certifikátem, pogratulovala jim a předala drobné dárkové předměty.

My se s gratulací přidáváme a děkujeme nejen navrhovatelům letošních vítězných projektů, ale všem, kteří se 3. ročníku zúčastnili.

Kompletní fotoreport zde.