Časté dotazy

Proč lze při hlasování udělovat záporné hlasy?

Záporné hlasy jsou nástrojem pro vyjádření legitimního postoje. Hlasování není anketou o nejlepší projekt, ale rozhodnutím o alokaci finančních zdrojů – je tedy relevantní snažit se prosadit svého favorita na úkor jiného projektu. Pozitivní složka je posílena hned dvakrát – každý má 2,5x více kladných hlasů než záporných a pro jeden projekt může udělit 2x tolik kladných hlasů.

 

Mám trvalý pobyt v Brně, nejsem občan České republiky, ale chci hlasovat, mohu?

Ano, můžete! Aby Vám mohl být přidělený hlasovací token, je pro elektronické hlasování nejprve nutné ověření Vašich údajů u koordinátorek projektu po předchozí e-mailové/telefonické domluvě. K ověření Vašich údajů si s sebou prosím vezměte doklad o povolení k trvalému pobytu.

 

Proč je k hlasování potřeba zadat číslo mé OP a datum narození?

Protože vyhrazených 30 milionů korun bude rozdělováno z rozpočtu města Brna, je spravedlivé, aby rozhodnutí bylo čistě v rukou Brňanů. Před vlastním hlasováním je tedy třeba projít ověřením, zda jste starší 18 let a máte ve městě trvalý pobyt. Všechny procesy v rámci projektu Dáme na vás chceme nastavit co nejvíce uživatelsky přívětivě a pohodlně, s čímž souvisí i možnost elektronického hlasování. Jelikož je nutné zamezit různým nežádoucím jevům, jako např. dvojímu hlasování, je potřeba každého hlasujícího ověřit. Toto ověření probíhá automatizovaným online dotazem na registr obyvatel. Nemusíte tedy nikam osobně chodit a jste okamžitě ověřeni, zda výše dané podmínky splňujete => můžete hlasovat odkudkoliv, např. z pohodlí Vašeho domova.

 

Musím mít trvalé bydliště v Brně, když chci podat projekt?

Nemusíte. Navrhnout projekt může kdokoliv, kdo se v Brně nějakým způsobem zdržuje. Například zde pracuje, studuje nebo sem dojíždí za rodinou.

 

Chtěla bych podat projekt, ale dávám přednost klasickému formuláři. Je možné podat projekt jinak než elektronicky?

V sekci Ke stažení je možné stáhnout si klasický „papírový“ formulář. Ten stačí vyplnit a vytisknout. U papírového formuláře je potřeba prokázat podporu veřejnosti na podpisovém archu, který je součástí formuláře. Formulář můžete zanést osobně koordinátorce nebo poslat poštou na podatelnu (kontakty).

 

Co znamená, že projekt musí být veřejně prospěšný?

Každý navrhovaný projekt musí být nějakým způsobem přínosný pro širší okruh lidí, než je jen navrhovatel a jeho rodina. Projekt musí být přínosem alespoň pro část veřejnosti. Tedy například dětské hřiště je veřejně přínosné v tom směru, že poskytuje prostor pro trávení času rodinám s dětmi v blízkém okolí.

 

Je dobré přijít na veřejné setkání?

Určitě ano. V průběhu celého roku se uskuteční několik druhů veřejných setkání (harmonogram zde). Na úvodních setkáních se například dozvíte, jak projekty tvořit a na co si dát pozor, a také budete mít jedinečnou možnost při tvorbě projektů spojit své síly s dalšími lidmi. V rámci podzimních prezentačních setkání budou projekty, které se dostaly do hlasování, představeny svými navrhovateli a bude možné určité projekty podpořit.

 

Jaké jsou výhody vytváření projektu ve spolupráci s dalšími lidmi?

Víc hlav znamená více nápadů. Je určitě dobré tvořit projekt ve spolupráci s dalšími lidmi, které dané téma také zajímá. Je možné, že lidi ve vašem okolí napadne něco, na co jste zapomněli. Projekt, na jehož tvorbě se podílí komunita, více odpovídá potřebám širšího okruhu lidí. Takové projekty mají rovněž mnohonásobně vyšší šanci uspět v hlasování, jelikož každý, kdo se na projektu nějak podílí, propaguje ho zejména v okruhu svých známých.

 

Mohu navrhnout projekt, který bude realizován v mém podniku?

Cílem navrhovaného projektu nemůže být komerční podpora navrhovatele. Projekty dále nesmí sloužit politické, náboženské či jiné myšlenkové propagaci určitého subjektu. Tedy například projekt, který má za cíl zvelebit kavárnu navrhovatele, není vhodným projektem pro participativní rozpočet a bude vyřazen.

 

Jaký je rozdíl mezi „líbí se mi“ a hlasováním?

Tlačítkem „líbí se mi“ může kdokoliv projevit podporu projektu ve fázi podávání projektů. Takto můžete podpořit neomezené množství projektů. Úřad bude posuzovat pouze projekty, které získají stanovený počet „líbí se mi“ (případně podporu dostatečného počtu obyvatel doloženou podpisovým archem). V ostrém hlasování, do kterého postoupí pouze proveditelné projekty, poté občané města rozhodnou, které projekty město zrealizuje.

 

Jak zjistím celkové náklady projektu? Mohu se někde dozvědět, kolik co stojí?

Smyslem participativního rozpočtu je rovněž to, že se lidé začnou zajímat, kolik město za své aktivity skutečně platí. Je tedy především na navrhovateli, aby se snažil zjistit náklady svého projektu. Zejména je dobré vyhledat informace na internetu nebo se obrátit na dotčenou instituci či některého z možných dodavatelů. Přitom je potřeba vzít v úvahu, že pro realizaci jsou na město kladeny daleko vyšší nároky než na soukromou osobu. Ve většině případů město musí používat certifikované produkty a dodržovat předepsané normy. Jestliže budete i tak potřebovat pomoci s určením celkových nákladů, obraťte se na koordinátorky.

 

Mohu hlasovat pro projekt, když nemám trvalý pobyt v Brně?

Hlasovat v listopadovém hlasování mohou pouze občané města, tedy osoby, které mají v Brně trvalý pobyt. Věková hranice pro samotné hlasování je 18 let. Nicméně do celého projektu Dáme na vás se může jinak zapojit kdokoli. A to třeba tak, že přijde s vlastním projektem (věková hranice 15 let) nebo bude vyjadřovat potřebnou podporu podaným projektům označením “líbí se mi”.

 

Kdo bude vítězný projekt realizovat?

Vítězné projekty zrealizuje město. Realizace proběhne za podmínek, za nichž město realizuje všechny investiční či neinvestiční akce, zejména bude potřeba dodržet veškeré zákonné postupy a podmínky. Má-li navrhovatel zvláštní požadavky na vzhled, výrobní materiály či funkce projektu, musí je uvést ve svém návrhu. V případě dohody je možné, aby projekt namísto města realizovala městská část, samotný navrhovatel však projekt realizovat nebude.

 

Kdo se bude starat o zrealizované projekty, které vzniknou díky participativnímu rozpočtu?

Pokud výstupem projektu participativního rozpočtu města Brna bude i hmotný majetek, pak jejich správu zajistí město nebo městská část. Náklady na správu projektu po dobu 3 let přitom musí být zahrnuty v nákladech navrhovaného projektu.